Справочник

Държавен вестник
 • "Дължавен вестник", ноември 2012 г.

  05.12.2012

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   С ПМС № 271 от 30.10.2012 г., обнародвано в ДВ, бр. 85 от 6.11.2012 г., е приета Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.   Наредба

  прочети още

 • "Държавен вестник", октомври 2012 г.

  01.11.2012

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   В ДВ, бр. 75 от 2.10.2012 г. са обнародвани: - ПМС № 230 от 26.09.2012 г., с което се изменя Постановление № 193 на МС от 2012 г. за определяне

  прочети още

 • "Държавен вестник", септември 2012 г.

  03.10.2012

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   В ДВ, бр. 68 от 04.09.2012 г. са обнародвани: - ПМС № 193 от 28.08.2012 г. за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените

  прочети още

 • "Държавен вестник", август 2012 г.

  03.09.2012

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   Обнародвани са в ДВ, бр. 59 от 3.08.2012 г. изменения и допълнения на Наредба № 4 от 2003 г. на Министерството на финансите за условията

  прочети още

 • "Държавен вестник", юли 2012 г.

  03.08.2012

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   В ДВ, бр. 50 от 3.07.2012 г. са обнародвани: - Закон за изменение на Закона за автомобилните превози; - Постановление № 124 от 25 юни

  прочети още

Последни дискусии във форума
към форума