Справочник

Държавен вестник
 • "Държавен вестник", април 2013 г.

  30.04.2013

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   Комисията за финансов надзор обнародва в ДВ, бр. 32 от 2.04.2013 г. Наредба № 48 за изискванията към възнагражденията.   Във

  прочети още

 • "Държавен вестник", март 2013 г.

  02.04.2013

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   Изменения и допълнения в Закона за данъка върху добавената стойност са обнародвани в ДВ, бр. 23 от 08.03.2013 г. Промените са предимно

  прочети още

 • "Държавен вестник", февруари 2013 г.

  05.03.2013

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   В ДВ, бр. 9 от 1.02.2013 г. е обнародвано Постановление на Министерския съвет (ПМС) № 18 от 24.01.2013 г. за изменение на ПМС № 1/2013 г.

  прочети още

 • "Държавен вестник", януари 2013 г.

  05.02.2013

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   В ДВ, бр. 1 от 4.01.2013 г. е обнародвано изменение и допълнение на Наредба № 16 от 2004 г. на Комисията за финансов надзор за условията

  прочети още

 • "Държавен вестник", декември 2012 г.

  31.01.2013

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   В ДВ, бр. 95 от 4.12.2012 г. са обнародвани: - изменения и допълнения на Закона за нотариусите и нотариалната дейност; - изменения

  прочети още

Последни дискусии във форума
към форума