Справочник

Държавен вестник
 • "Държавен вестник", септември 2013 г.

  08.11.2013

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   Изменение и допълнение на Наредба № 5 от 2006 година за техническите паспорти на строежите е обнародвано в ДВ, бр. 80 от 13 септември

  прочети още

 • "Държавен вестник", август 2013 г.

  01.10.2013

  В ДВ, бр. 68 от 2.08.2013 г. са обнародвани изменения и допълнения на Закона за корпоративното подоходно облагане. Промяната се състои от включването на нови текстове относно

  прочети още

 • "Държавен вестник", юли 2013 г.

  09.08.2013

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   В ДВ, бр. 61 от 9.07.2013 г. са обнародвани: - допълнение на Закона за местните данъци и такси от 1997 г., с което отново се въвежда

  прочети още

 • "Държавен вестник", юни 2013 г.

  09.08.2013

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   С ПМС № 127 от 27 май 2013 г. (обн. ДВ, 49 от 04.06.2013 г.) е допълнен Правилникът за реда за упражняване правата на държавата в търговските

  прочети още

 • "Държавен вестник", май 2013 г.

  09.08.2013

  ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЪКОВОДИТЕЛИ И СПЕЦИАЛИСТИ   С ПМС № 111 от 08.05.2013 г. (обн. ДВ, бр. 44 от 17.05.2013 г.) е утвърдено изменение и допълнение на Наредбата за търговете и конкурсите

  прочети още

Последни дискусии във форума
към форума